Skip to main content

PRIVACY

Bij Marieke Jansz gaan we zorgvuldig om met jouw gegevens.

De gegevens van aanmelders (naam en e-mailadres) worden opgeslagen op de beveiligde omgeving van 'Autorespond', het Nederlandse bedrijf waarbij MJ (Marieke Jansz) de online e-mailmarketing omgeving inkoopt. Autorespond behandelt de gegevens vertrouwelijk en doet niets met de gegevens. Medewerkers van Autorespond kunnen alleen met toestemming van MJ meekijken in mijn e-mailmarketingomgeving en dan uitsluitend voor de doeleinden van de onderneming van MJ. De controle over de gegevens, zoals het beheren en verwijderen van een abonnee, ligt bij MJ en haar team. 

Van betalende klanten worden logischerwijs ook adresgegevens, bedrijfsnaam en  (zonodig) KvK-nummer en btw-nummer opgeslagen en bewaard. Op die manier voldoet MJ aan de regels van de Nederlandse Belastingdienst. Verder kan MJ om telefoonnummer verzoeken, wanneer dit functioneel is tijdens en voorafgaand aan een training. Buiten dit worden de gegevens niet met andere partijen gedeeld, al helemaal niet doorverkocht. 

De gegevens worden bewaard totdat aanmelder of klant actief verzoekt om zijn/haar gegevens uit mijn administratie te verwijderen. Dit 'actieve verzoek' houdt in: een e-mail versturen met het verzoek tot uitschrijving aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Abonnees worden dan direct uit de administratie verwijderd en ontvangen geen nieuwsbrieven meer.
Betalende klanten kunnen aangeven dat zij geen nieuwsbrief meer willen ontvangen. Wel moeten de klantgegevens aangehouden worden, met het oog op de administratieve regels van de Belanstingdienst.

Klanten kunnen te allen tijde inzage in hun gegevens vragen en vragen dat hun gegevens worden aangepast of verwijderd. Een aanpassing of verwijdering kan de kwaliteit van de dienstverlening door MJ beïnvloeden. 

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. 
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen tijdens en over je bezoek aan deze website. Na toestemming voor het gebruik van cookies wordt deze aan de device van de gebruiker gekoppeld. De verzamelde en opgeslagen informatie kan tijdens een volgend bezoek worden herkend door deze website. De informatie bevat geen persoonsgegevens, alleen het IP-adres van de websitegebruiker.
Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. 

ANTI SPAM BELEID

Marieke Jansz verstuurt geen spam. Onder spam wordt verstaan: grote hoeveelheden e-mails versturen waar de geadresseerde geen toestemming voor heeft gegeven. 
Voor aanmeldingen op mijn nieuwsbrief gebruik ik een zogenoemde 'double opt-in'. Dit houdt in dat de aanmelder direct na de aanmelding een e-mail ontvangt waarmee de aanmelding bevestigd dient te worden. De aanmelder maakt op deze manier een bewuste keuze om mijn nieuwsbrieven te ontvangen. Aanmelden verloopt dus altijd in 2-stappen.

DISCLAIMER

Deze website bevat tips en inspiratie, die met aandacht en zorg zijn gemaakt. Echter, het toepassen van deze tips en adviezen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Hiervoor draag ik, Marieke Jansz, geen verantwoordelijkheid. Ik ben op geen enkele manier aansprakelijk voor de toepassingen en resultaten van deze adviezen. Eveneens ben ik niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de adviezen, omdat deze altijd subjectief en persoonlijk van aard zijn, ook al zijn deze met deskundigheid en zorg samengesteld. Ook ben ik niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de editing-apps en het filmmateriaal dat ik op mijn website of in mijn trainingen adviseer te gebruiken. Aanbieders van video-apps hanteren hun eigen privacy-beleid. Net als video-platforms zoals Vimeo en Youtube. Ik raad bij deze iedereen aan zich op de hoogte te stellen van de privacy-regels van de app-aanbieders. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beknopte Algemene Voorwaarden Marieke Jansz (hierna te noemen MJ). Deelnemers aan een programma of begeleidingstraject gaan akkoord met deze onderstaande Algemene Voorwaarden.

  • Een overeenkomst komt pas tot stand, als MJ de opdracht bevestigt of begint met mijn werkzaamheden voor de deelnemer.
  • Het volledige aankoopbedrag van een programma of begeleidingstraject dient voorafgaand aan de start van dit programma of begeleidingstraject te zijn voldaan. Uitzondering hierop is wanneer beide partijen (MJ+team en cliënt) een regeling zijn overeengekomen voor gespreide betaling. In dat geval dient het eerste termijnbedrag voor de start van het programma of begeleidingstraject te zijn voldaan. Verder dienen de termijnen dan stipt volgens afspraak te worden voldaan. Als één termijn niet stipt wordt voldaan, kan MJ de afspraak over gespreide betaling beëindigen en het restantbedrag volledig en ineens opeisen.
  • Annulering van de aankoop van een programma kan tot en met twee weken na de start van het programma, gerekend vanaf de startdatum. Dat mag zonder opgaaf van reden. Wel rekent MJ in dat geval 10 procent annuleringskosten (dus 10 procent van het volledige aankoopbedrag). Annulering op een later moment is niet mogelijk. In dat geval dient het  gehele programma voltooid te worden. Bij annulering voorafgaand aan de start van het programma geldt een annuleringstarief van 5 procent (dus 5 procent van het volledige aankoopbedrag). Individuele begeleidingstrajecten kunnen alleen direct na de eerste (online)bijeenkomst worden geannuleerd. Dat mag zonder opgaaf van reden. Ook hiervoor rekent MJ 10 procent annuleringskosten (10 procent van het afgesproken maandelijkse tarief). 
  • Bij ziekte of verhindering van Marieke Jansz (de trainster) zorgen MJ en haar team voor goede vervanging. Bij langdurige ziekte of verhindering worden zo mogelijk data verschoven of een andere passende, werkbare oplossing gevonden.
  • MJ en haar team streven ernaar om de deelnemer een waardevol, leerzaam programma of traject te bieden. Op MJ en haar team rust uitsluitend een inspanningsverplichting. De deelnemer erkent dat het welslagen van het programma of traject mede van zijn inspanningen afhankelijk is. De deelnemer zal zich dus ook ten volle inspannen om het gewenste succes te bereiken.
  • MJ en haar team zijn niet verantwoordelijk (en dus ook niet aansprakelijk) voor de toepassing van de tijdens het programma of traject geleerde stof in de praktijk. Dit is aan deelnemer zelf om toe te passen.
  • Bij klachten over de inhoud spannen MJ en haar team zich in om samen met de deelnemer een oplossing te vinden. Dat kan zijn een aanpassing in het programma of het traject zijn of een restitutie van het aankoopbedrag (minus de gemaakte kosten), dit alles naar keuze van MJ. Tot vergoeding van verdergaande schade of kosten is MJ niet gehouden.
  • Bij onenigheid over een passende oplossing schakelen MJ en haar team een door haar gekozen en betaalde onafhankelijke bemiddelaar in.Bij elke vorm van onenigheid spannen MJ en haar team zich in om in billijkheid en redelijkheid een oplossing te zoeken, al dan niet met inschakeling van derden. Mocht een oplossing niet mogelijk zijn, is de Nederlandse rechter bevoegd. Nederlands recht is op de relatie met de deelnemer van toepassing. 

Deze verklaring is opgesteld door Marieke Jansz, mei 2018. 


Prominence Bureau voor PR & Relevantie infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| Bezoekadres: Rapenburg 8 Leiden | KVK 37136276 | Alle rechten voorbehouden aan Prominence PR | Privacy & anti-spam beleid